Hướng dẫn sử dụng

Kỷ luật tự thân: 5 hệ thống phá bỏ sự vô tổ chức, làm chủ cuộc sống

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Kris

Nhà Xuất Bản: Hồng Đức

Năm Xuất Bản: 2023

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Chỉ khi tự giác, chúng ta mới có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Cuốn sách Kỷ luật tự thân: 5 hệ thống phá bỏ sự vô tổ chức, làm chủ cuộc sống không giống với đa số những quyển sách viết về sự tự giác khác trên thị trường. Từng trang sách là sự tổng kết toàn diện của tác giả Kris nói về các phương pháp luận, hướng dẫn thực thành thực tiễn, đồng thời kèm theo số liệu, hình ảnh và ví dụ chi tiết nhất để độc giả có thể hình thành nên thói quen và thay đổi hoàn toàn trạng trái sống hỗn loạn và tự “lột xác” thông qua 5 hệ thống tự giác là: Hệ thống động cơ, hệ thống hành động, hệ thống thành tựu, hệ thống cân bằng và hệ thống phát triển. Thay vì nói đây là cuốn sách viết về sự tự giác thì thực tế nó lại là một câu chuyện kể về phương pháp hướng dẫn một người bình thường đổi mới cuộc sống của mình bằng tinh thần tự giác thông qua 5 chương sách tương ứng 5 hệ thống phá bỏ sự vô tổ chức.

Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Kris
Thông tin nhan đề:Kỷ luật tự thân: 5 hệ thống phá bỏ sự vô tổ chức, làm chủ cuộc sống
Nhà Xuất Bản:Hồng Đức
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:374 tr.
Năm Xuất Bản:2023

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)