Hướng dẫn sử dụng

Đắc Nhân tâm = How to win friends & influence people (Tái bản lần 15) : cuốn sách hay nhất của mọi thời đại đưa bạn đến thành công

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Carnegie, Dadle

Nhà Xuất Bản: Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

Năm Xuất Bản: 2013

(Tải app tại đây để đọc sách)
Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Carnegie, Dadle
Thông tin nhan đề:Đắc Nhân tâm = How to win friends & influence people (Tái bản lần 15) : cuốn sách hay nhất của mọi thời đại đưa bạn đến thành công
Nhà Xuất Bản:Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
Loại hình:Book
Bản quyền:Vietnamese edition © 2013 by First News Tri Viet Pubiishiiig Co., Ltd.
Mô tả vật lý:306 tr.
Năm Xuất Bản:2013

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)