Hướng dẫn sử dụng

30 năm công bố quốc tế SCOPUS & WEB OF SCIENCE của Đại học Quốc gia Hà Nội 1993-2023: công trình chào mừng 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội (10/12/1993 - 10/12/2023)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Nguyễn, Hoàng Sơn

Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2023

(Tải app tại đây để đọc sách)
Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Nguyễn, Hoàng Sơn
Thông tin nhan đề:30 năm công bố quốc tế SCOPUS & WEB OF SCIENCE của Đại học Quốc gia Hà Nội 1993-2023: công trình chào mừng 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội (10/12/1993 - 10/12/2023)
Nhà Xuất Bản:Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:1382 tr.
Năm Xuất Bản:2023

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)