Hướng dẫn sử dụng

Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Trác, Nhã

Nhà Xuất Bản: Văn học

Năm Xuất Bản: 2019

(Tải app tại đây để đọc sách)
Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Trác, Nhã
Thông tin nhan đề:Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ
Nhà Xuất Bản:Văn học
Loại hình:Book
Bản quyền:Vietnamese Copyright© by MINHLONG TDV CO..LTD
Mô tả vật lý:405 tr.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)