Hướng dẫn sử dụng

Lịch sử văn minh thế giới

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm:

Nhà Xuất Bản: H. : Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2005

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Lịch sử văn minh thế giới là môn học có nhiệm vụ cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người. Môn Lịch sử văn minh thế giới đã được đưa vào chương trình của các trường đại học và cao đẳng một số năm nay. Khối lượng kiến thức về các nền văn minh nhân loại thì rất lớn.

Thông tin nhan đề:Lịch sử văn minh thế giới
Nhà Xuất Bản:H. : Giáo dục
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:.pdf; 402 tr.
Năm Xuất Bản:2005

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)