Hướng dẫn sử dụng

Từng bước nở hoa sen

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Nhất Hạnh, Thích

Nhà Xuất Bản: Văn hoá Sài Gòn; Văn hóa-Văn nghệ

Năm Xuất Bản: 2018

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

“Từng bước nở hoa sen có nghĩa là mỗi giây phút trong đời sống, mình sống cho chánh niệm, và do sự thực tập chánh niệm đó mà sự giác ngộ của mình lớn lên và bừng nở như một bông sen. Sách Từng Bước Nở Hoa Sen có thể được bổ túc theo thời gian. Khi nào các thầy, các sư cô, sư chú thực tập mà tìm được những bài thi kệ cho đời sống hàng ngày và thấy hay, thì đề nghị thêm vào trong Từng Bước Nở Hoa Sen. Theo cách của Ca dao Việt Nam, kho tàng Ca dao Việt Nam càng ngày càng phong phú, là vì trong đời sống hàng ngày mình tiếp tục sáng tạo ca dao. “

Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Nhất Hạnh, Thích
Thông tin nhan đề:Từng bước nở hoa sen
Nhà Xuất Bản:Văn hoá Sài Gòn; Văn hóa-Văn nghệ
Loại hình:Book
Bản quyền:© 2018, Thích Nhất Hạnh
Mô tả vật lý:116 tr.
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)