Hướng dẫn sử dụng

Ăn Tết, chơi Tết miền Tây

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Trần, Minh Thương

Nhà Xuất Bản: Văn hóa - Văn nghệ

Năm Xuất Bản: 2020

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Theo đặc điểm tập quán từng vùng miền, cái cách ăn tết, chơi Tết mỗi nơi mỗi khác. Cách người miền Tây Nam bộ Tết nhà, Tết vườn, Tết giếng, Tết ghe, Tết Trâu, chúng ông Chuồng bà Chuồng, cúng à những nét đẹp trong văn hóa gắn liền với nền kinh tế tự túc tự cấp từ ngày xưa. Người dân miền Tây ắn Tết, chơi Tết tuy bình dị nhưng rất kỹ lưỡng và chu toàn cả về mặt tâm linh lẫn cách đối nhân xử thế trong nghĩa tình làng xóm. Mong rằng tập sách sẽ góp phần giúp bạn đọc hình dung một cách sinh động không khí, hương vị, sắc màu một cái Tết miền Tây sông nước thuở xa xưa nhưng vẫn còn lưu luyến đến tận hôm nay...

Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Trần, Minh Thương
Thông tin nhan đề:Ăn Tết, chơi Tết miền Tây
Nhà Xuất Bản:Văn hóa - Văn nghệ
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:205 tr.
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)