Hướng dẫn sử dụng

Thức tỉnh mục đích sống = A new earth - Awakening to your life's purpose : cuốn sách làm bừng tỉnh thế giới

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Tolle, Eckhart

Nhà Xuất Bản: Nxb. Trẻ

Năm Xuất Bản: 2011

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Bây giờ thì nhân loại đã sẵn sàng để chuyển hóa chưa? Tại sao lúc này mới thực là thời cơ? Bạn có thể làm gì để thúc đẩy quá trình chuyển hóa nội tại này? Đặc điểm của nhận thức cũ đầy tính bản ngã là gì và đâu là dấu hiệu của một tâm thức mới đang trỗi dậy? Những câu hỏi này và một số câu hỏi khác sẽ được đề cập đến trong cuốn sách này. Quan trọng hơn, “Thức tỉnh mục đích sống” cũng chính là một công cụ có tính chuyển hóa xuất phát từ một nhận thức mới đang trỗi dậy. Những ý tưởng và khái niệm ở đây tuy quan trọng, nhưng đó cũng chỉ là thứ yếu. Chúng như những tấm bảng chỉ đường giúp bạn đi đến trạng thái tỉnh thức. Trong lúc đọc “Thức tỉnh mục đích sống”, một sự chuyển hóa sẽ xảy ra trong bạn.

Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Tolle, Eckhart
Thông tin nhan đề:Thức tỉnh mục đích sống = A new earth - Awakening to your life's purpose : cuốn sách làm bừng tỉnh thế giới
Nhà Xuất Bản:Nxb. Trẻ
Loại hình:Book
Bản quyền:Copyright © Eckhart Tolle, 2005 ; Vietnamese Copyright © 2011 by First News – Tri Viet Co., Ltd
Mô tả vật lý:440 tr.
Năm Xuất Bản:2011

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)