Hướng dẫn sử dụng

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: tư duy & công cụ

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Nguyễn, Đặng Tuấn Minh

Nhà Xuất Bản: Nxb. Phụ nữ

Năm Xuất Bản: 2017

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Cuốn sách giới thiệu phương pháp tiếp cận, tư duy sáng tạo, các công cụ để khởi nghiệp tinh gọn cùng với nguồn trích dẫn - thuật ngữ nguyên bản, ví dụ cụ thể được sắp xếp hợp lý, phù họp với doanh nghiệp khởi nghiệp hay dự án phát triển sản phẩm dịch vụ mới hoặc doanh nghiệp đang tìm kiếm mô hình kinh doanh mới

Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Nguyễn, Đặng Tuấn Minh
Thông tin nhan đề:Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: tư duy & công cụ
Nhà Xuất Bản:Nxb. Phụ nữ
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:205 tr.
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)