Hướng dẫn sử dụng

Tri thức về vạn vật (Tái bản lần thứ nhất)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm:

Nhà Xuất Bản: Nhà xuất bản Dân Trí; Công ty Sách Alpha

Năm Xuất Bản: 2019

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Sử dụng các tác phẩm đồ họa máy tính ngoạn mục, Tri thức về vạn vật sẽ hé lộ những chi tiết kỳ diệu chưa từng thấy về vũ trụ, Trái đất, thiên nhiên, cơ thể người, khoa học và lịch sử. Trọn vẹn những sự thật kinh ngạc, dòng thời gian sinh động và hình ảnh ấn tượng, cuốn bách khoa thư gia đình đầy hấp dẫn này sẽ biến những chủ đề phức tạp nhất hóa dễ dàng chỉ trong nháy mắt.

Ngôn ngữ:vi
Người đóng góp:Lê, Đình Chi; Phạm, Danh Việt; Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Hồng Hoa; Nguyễn, Hằng Hà dịch
Thông tin nhan đề:Tri thức về vạn vật (Tái bản lần thứ nhất)
Nhà Xuất Bản:Nhà xuất bản Dân Trí; Công ty Sách Alpha
Loại hình:Book
Bản quyền:Copyright© 2013 Dorling Kindersley Limited; Bản quyển tiếng Việt © Công ty cổ phần Sách Alpha, 2019
Mô tả vật lý:362 tr.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)