Hướng dẫn sử dụng

Khoa học môi trường

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Lê, Văn Khoa; Hoàng, Xuân Cơ

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2007

(Tải app tại đây để đọc sách)
Thông tin trách nhiệm:Lê, Văn Khoa; Hoàng, Xuân Cơ
Thông tin nhan đề:Khoa học môi trường
Nhà Xuất Bản:Giáo dục
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:362 tr.
Năm Xuất Bản:2007

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)