Hướng dẫn sử dụng

Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp : lý thuyết và thực hành

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Phạm, Đức Cường; Trần, Mạnh Dũng

Nhà Xuất Bản: Tài chính

Năm Xuất Bản: 2019

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Cuốn sách Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp : lý thuyết và thực hành được biên soạn bởi nhóm nghiên cứu là các giảng viên và những người hành nghề có nhiều kinh nghiệm, uyên thâm cả về lý luận và thực tiễn về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp. Với sự đam mê nghề nghiệp sâu sắc, cuốn sách được phát hành nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong việc kê khai, ghi nhận và hạch toán thuế trong các doanh nghiệp Việt Nam khi các quy định về thuế thay đổi mạnh mẽ hướng tới các chuẩn mực quốc tế

Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Phạm, Đức Cường; Trần, Mạnh Dũng
Thông tin nhan đề:Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp : lý thuyết và thực hành
Nhà Xuất Bản:Tài chính
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:536 tr.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)