Hướng dẫn sử dụng

Kiểm toán : lý thuyết và thực hành (Tái bản lần 2, có sửa đổi, bổ sung)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Phan, Trung Kiên

Nhà Xuất Bản: Tài chính

Năm Xuất Bản: 2011

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

“Kiêm toán: Lý thuyết và thực hành” tái bản lần này cập nhật những vấn đề đặt ra đối với các công ty kiểm toán trong thực hiệnkiêm toán báo cáo tài chính trong bối cảnh kinh tế đa dạng, phức tạp và chứa đựng những rủi ro tiềm tàng như hiện nay.Với hy vọng sẽ trợ giúp tốt hơn cho các bạn sinh viên chuyên nganh Kiểm toán, Kế toán, các cá nhân làm công tác kiểm toán, những bạn đang tham gia các khoá học đào tạo về kiểm toán,...học tập và nghiên cứu về lĩnh vực Kiểm toán, cuốn sách được tái bản Lần thứ 2 cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kiểm toán trên cả góc độ lý thuyết và thực hành. Đi kèm với cuốn sách này, chúng tôi sẽ xuất bản cuối sách bài tập kiểm toán với hy vọng bạn đọc có được những tình huống thực hành, kiểm tra kiến thức gần gũi nhất với thực tiễn kiểm toán ở nước ta và trên Thế giới. Với 14 Chương đã được Tác giả chỉnh sửa và bổ sung, cuốn sách này được chia thành 2 nội dung lớn:Một là, những kiến thức chung về kiểm toán và về kiểm toán tài chính. Phần này gồm có 8 chương, mỗi hương đều đề cập tới một hoặc nhiều vấn đề có liên quan một cách cỏ hệ thống từ những vẩn đề chung về các loại kiểm toán, dịch vụ kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập, vấn đề về bằng chứng, lập kế hoạch kiểm toán và thiết kế các trắc nghiệm kiểm toán,...cho tới những vấn đề kiểm toán trong môi trường xử lý dữ liệu điện tử.Hai là, Những phần hành kiểm toán cụ thể. Phần này gồm 6 chương. Tác giả tập trung vào những chu kỳ kiểm toán cụ thể. Trong mỗi phần, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những kỹ năng vận dụng các phương pháp kỹ thuật của kiểm toán trong thực hiện kiểm toán cho một đối tượng cụ thể. Kết hợp lý thuyết và thực hành kiểm toán sẽ thể hiện rõ nhất trong phần này đặc biệt là thông qua quá trình phân tích và tìm hiểu về một tình huống cụ thể.

Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Phan, Trung Kiên
Thông tin nhan đề:Kiểm toán : lý thuyết và thực hành (Tái bản lần 2, có sửa đổi, bổ sung)
Nhà Xuất Bản:Tài chính
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:524 tr.
Năm Xuất Bản:2011

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)